Aktualno

Na skupnem sestanku o možnostih za izboljšanje operativnega dela med državnim tožilstvom in policijo

Na sestanku predstavnikov pravosodnega in notranjega ministrstva ter Vrhovnega državnega tožilstva in Policije, ki so se ga udeležili ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, generalni državni tožilec Drago Šketa in namestnik generalnega direktorja policije Jože Senica so govorili o krepitvi zaupanja v delovanje organov odkrivanja in kazenskega pregona – državnega tožilstva in policije, s ciljem izboljšanja operativnega dela. 

Uvodoma so udeleženci pozdravili dosedanja prizadevanja za strokovno in zakonito delo v kazenskem postopku. Strinjali so se, da je izjemno pomembno hitro ukrepanje in hitro zbiranje tistih dokazov, ki so potrebni za presojo ovadbe.

Udeleženci so bili enotnega mnenja, da se v okviru obstoječe delovne skupine preučijo naslednje vsebine:

- Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, ki ureja vprašanja obveščanje tožilstva s strani policije in usmerjanje policije s strani tožilstva,

- razkorak pri statističnih podatkih policije in državnega tožilstva, ki traja že vrsto let,

- možnosti elektronskega poslovanja med organoma.

Za navedena vprašanja je treba ugotoviti, ali so potrebne spremembe normativnih okvirov ali pa je treba le izboljšati operativno prakso med obema institucijama. Tako bo v nadaljevanju delovna skupina podala svoje predloge, udeleženci današnjega sestanka pa so se zavezali, da se bodo z izsledki in predlogi seznanili ter po potrebi tudi ustrezno ukrepali.

Današnji sestanek so udeleženci namenili tudi poenotenju metodologije oziroma obdelavi statističnih podatkov med policijo in državnim tožilstvom. Strinjali so se, da je treba dogovoriti enotno obliko spisa in digitalizirati sodelovanje med obema organoma.

Nazaj