Aktualno

Notranje ministrstvo, policija, vrhovno sodišče in državno tožilstvo o pomenu varovanja tajnih podatkov v predkazenskih postopkih

Na notranjem ministrstvu v Ljubljani je v sredo, 1. decembra 2021, potekal posvet na temo ravnanja z zaupnimi podatki v predkazenskih postopkih. Na posvetu so svoja mnenja, izkušnje in priporočila izmenjali predstavniki Vrhovnega sodišča RS, Vrhovnega državnega tožilstva RS, Ministrstva za notranje zadeve in Policije.

Posveta so se osebno udeležili generalni državni tožilec Drago Šketa, predsednik vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič in generalni direktor policije dr. Anton Olaj, kar potrjuje pomembnost obravnavane teme za delo organov, ki jih vodijo.

Organizacijo posveta je spodbudilo zavedanje o pomembnosti skrbnega varovanja tajnih podatkov v predkazenskem postopku. Na posvetu so predstavniki pristojnih organov razpravljali o ustreznosti normativnih podlag in izvajanju organizacijskih ukrepov, s katerimi se zagotavlja, da so tajni podatki obravnavani s skladu z zakonodajo in posledično dostopni izključno osebam, ki imajo izkazan t. i. operativni oz. službeni interes seznanjanja s tovrstnimi podatki.

V vseh organih je nujno krepiti zavedanje, da imajo kriminalne združbe interes pridobivati podatke o poteku predkazenskih postopkov. Takim poskusom se morajo odločno in učinkovito zoperstaviti tako institucije s sistemskimi ukrepi, kot tudi zaposleni v njih z zakonitim delom, strokovno načelnostjo in predvsem osebnostno integriteto. Še tako stroga pravila postopanja namreč ne morejo izključiti osebnega faktorja posameznega zaposlenega, ki se odloči kršiti pravila. Zato je treba pri zaposlenih intenzivno graditi tudi kulturo zavezanosti zakonitemu in strokovnemu delu, profesionalne odgovornosti in moralne drže, v primerih, ko do kršitev vseeno pride, pa je nujen hiter odziv institucij.

Ob zaključku posveta so prisotni sprejeli dogovor, da bodo podani in v prakso implementirani konkretni predlogi, s katerimi bodo pristojni organi dodatno okrepili učinkovito ravnanje s tajnimi podatki v predkazenskem postopku.

Poleg vodstev institucij so se posveta udeležili še Vojko Urbas, direktor Uprave kriminalistične policije, njegov pomočnik mag. Matjaž Jerkič, dr. Petra Grah Lazar, direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada, generalna direktorica Vrhovnega državnega tožilstva RS Gaja Štovičej, generalni sekretar Vrhovnega sodišča RS Rado Brezovar, iz Ministrstva za notranje zadeve pa Borut Jakopin, vodja Sektorja za tajne podatke v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge, ter Samo Arko, prav tako iz Sektorja za tajne podatke.

.

 

Nazaj