Aktualno

Nova vrhovna državna tožilka Mirjam Kline

Vrste vrhovnih državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu RS (VDT RS) je okrepila vrhovna državna tožilka Mirjam Kline, ki je bila razporejena na Oddelek za kazenske zadeve. Na oddelku spremlja in koordinira delo pritožbenih oddelkov državnih tožilstev (usklajevanje pritožbene politike), delo na področju mladoletniške kriminalitete in kaznivih dejanj v okviru družine ter kaznivih dejanj, pri katerih so žrtve otroci in mladoletniki, pripravlja pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča RS v kazenskih zadevah ter skrbi za spremljanje uporabe kazenske zakonodaje.

Vrhovna državna tožilka Mirjam Kline, ki je tudi aktualna predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije,  je bila pred prihodom na Vrhovno državno tožilstvo RS 20 let zaposlena na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, kjer je  med drugim vodila Oddelka za mladoletniško, spolno in družinsko kriminaliteto in bila namestnica vodje državnega tožilstva.

Nazaj