Aktualno

Novi državnotožilski obrazci

Generalni državni tožilec Drago Šketa je določil, da se pri tožilskem poslovanju uporabljajo novi in prenovljeni obrazci za izdelavo državnotožilskih aktov v tipskih zadevah. S sodelovanjem Kazenskega oddelka ter ob sodelovanju delovne skupine predstavnikov vseh Okrožnih državnih tožilstev in Specializiranega državnega tožilstva so na Strokovno-informacijskem centru Vrhovnega državnega tožilstva pripravili 107 obrazcev.

 

Namen izdelanih obrazcev je poenostavitev dela državnih tožilcev in tožilskega osebja ter enoten videz pisanj, ki nastajajo v tožilski organizaciji. Skupaj z napotki za oblikovanje tipskih in drugih pisanjih predstavljajo podlago, tako za oblikovno, kot tudi slovnično in terminološko enotnost izražanja v aktih državnih tožilcev.

Nazaj