Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Novi nacionalni predstavnik Slovenije pri Eurojustu je Boštjan Škrlec

 Boštjan Škrlec je državni tožilec od leta 1999 in ima več kot 20 let delovnih izkušenj v pravosodju. Za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog je bil leta 2005 dodeljen na Vrhovno državno tožilstvo RS, dve leti pozneje pa še na Ministrstvo za pravosodje. Ves čas svoje poklicne kariere se je g. Škrlec ukvarjal z mednarodnimi sodelovanjem. Deloval je v številnih mednarodnih projektih in sodeloval z različnimi mednarodnimi organizacijami na področju kazenskega pravosodja. Od leta 2005 je član Odbora strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma (MONEYVAL) pri Svetu Evrope, trenutno pa sodeluje pri delu Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT). Od leta 2011 je kontaktna oseba Mreže za genocid v Sloveniji.

Kot predavatelj redno sodeluje pri usposabljanju tožilcev in sodnikov v okviru Centra za izobraževanju v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje RS, kot govornik pa se je udeležil tudi sestankov in seminarjev, ki jih je pripravil Eurojust. Trenutno deluje v projektu tesnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino za okrepitev organov kazenskega pregona v BiH. Leta 2007, med slovenskim predsedovanjem EU, je vodil delovno skupino, v kateri so potekala pogajanja o Sklepu Sveta o okrepitvi Eurojusta, in pri tem pridobil obširno zanje o Eurojustu kot agenciji EU.

Med letoma 2008 in 2012 je g. Škrlec opravljal funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije. Sodeloval je pri pripravi in sprejetju pomembnih zakonodajnih reform, kot sta uvedba pogajanj in sporazuma o priznanju krivde v kazenskem postopku ter vzpostavitev Specializiranega tožilstva Republike Slovenije.

Pred prihodom na Eurojust je g. Škrlec opravljal naloge generalnega direktorja na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.

Ob imenovanju je g. Škrlec povedal: »Naloge nacionalnega predstavnika prevzemam z občutkom velike odgovornosti. Izzivi, s katerimi se v času povečane teroristične ogroženosti, razmaha računalniškega kriminala in trgovine z ljudmi soočamo vsi, ki sodelujemo pri preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj, so veliki. Svoje znanje, izkušnje in energijo nameravam zato posvetiti temu, da bodo slovenski in pravosodni organi ostalih držav članic še boje in učinkoviteje sodelovali pri pregonu najnevarnejših oblik čezmejne kriminalitete. Z novo energijo, predanostjo in zavzetim delom si bom skupaj s sodelavci slovenskega predstavništva prizadeval prispevati k nadaljnji nadgradnji visokih standardov kvalitete, s katerimi Eurojust dosega uspehe na področju uveljavljanja Evropske Unije kot skupnega prostora svobode, varnosti in pravičnosti.«

Nazaj