Aktualno

Odgovor Specializiranega državnega tožilstva na objavo v Delu

V zvezi z zapisom v Delu dne 17. 9. 2013 »Policist ne bo pričal proti svojemu kolegu« bi želeli pojasniti, da pri Specializiranem državnem tožilstvu deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim položajem Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Posebni oddelek je med drugim izključno krajevno in stvarno pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe policije.

Oddelek je bil ustanovljen že leta 2007, kot razlog za ustanovitev pa se je navajala sodba Evropskega sodišča za človekove pravice Matko v. Slovenija. Evropsko sodišče za človekove pravice je namreč v primeru Matko ugotovilo kršitev 3. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in navedlo, da glede na hierarhično ureditev slovenske policije in njenega razmerja do Ministrstva za notranje zadeve notranje policijske preiskave ne morejo izpolnjevati meril Evropskega sodišča za človekove pravice o neodvisnosti preiskave.

Dejstvo je, da ima takšna ureditev pristojnosti preiskovanja in pregona uradnih oseb policije kot jo pozna slovenska zakonodaja dobre in slabe strani ter je v primerjavi z ureditvami v drugih državah regije specifična.

Pri preiskovanju in pregonu storilcev tovrstnih kaznivih dejanj se tako policisti zaposleni v oddelku kot tožilci srečujejo z določenimi težavami, ki pa se skušajo reševati v smislu zagotovitve uspešnega kazenskega postopka na eni in varstva človekovih pravic na drugi strani. Zadeve se obravnavajo enako skrbno in po enakih predpisih kot vse druge zadeve. O njih odločajo redna sodišča. Navedeni statistični podatki pa kažejo, da se primeri skrbno presojajo.

Javni napadi preko medijev, ki že mejijo na obrekovanje in blatenje celotne državne institucije, v tem primeru SDT, nas zagotovo oddaljujejo od skupnega cilja, ki je lahko samo uspešno zaključen kazenski postopek. Zato tovrstno komunikacijo, ki ne ustreza razumnemu dialogu v pravni državi, zavračamo.

Specializirano državno tožilstvo RS
Harij Furlan, višji državni tožilec, vodja

 

 

Nazaj