Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Odgovor VDT RS na novinarska vprašanja o zadevi Baričevič

V konkretni situaciji vam lahko posredujemo le navedene podatke, saj gre za predkazenski postopek, ki še ni zaključen. Predkazenski postopek poteka v zvezi s sumom mučenja živali in v zvezi s sumom morebitnih kaznivih dejanj s strani oseb s policijskimi pooblastili. Spodnje podatke nam je posredovalo ODT v LJ, ki je pristojno za odločanje o morebitni kazenski ovadbi zaradi kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu KZ-1 in specializiran oddelek, ki je pristojen za obravnavanje sumov kaznivih dejanj, ki jih storijo uradne osebe s policijskimi pooblastili.

Dežurni državni tožilec ni bil prisoten na kraju dogodka. S strani OKC Ljubljana je bila dežurna državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani o dogodku obveščena 2. 2. 2010, ob 22.30, pri čemer je obvestilo obsegalo le opis konkretnega dogodka ter navedbo, da so psi napadli lastnika, ki je za posledicami ugrizov umrl na kraju dogodka ter podatke o lastniku in kraju dogodka. Pred tem je dežurna državna tožilka med 17. in 18. uro s strani preiskovalnega sodnika dobila le informacijo o dejstvu, da so psi napadli svojega lastnika, ki je umrl, brez konkretnih podatkov. Iz tožilki posredovanih podatkov ni izhajal sum storitve kaznivega dejanja. Dežurna državna tožilka ni bila obveščena o kakršnihkoli znakih mučenja živali ali drugih podatkih, ki bi kazali na sum storitve kaznivega dejanja. Kasneje je tožilstvo prejelo ovadbo zaradi kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu KZ-1 in bilo seznanjeno še z nekaterimi podatki o sumih mučenja in zlorabe psov. Zaradi tega je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 11. 2. 2010 od Policijske uprave Ljubljana zahtevalo, da na podlagi 220. člena ZKP nemudoma izvrši zaseg evtanaziranih psov ter razišče okoliščine in podatke o morebitnem mučenju živali ter v zvezi s tem poskrbijo za dodaten pregled psov s strani VURS. Tožilstvo je o tem istega dne obvestilo tudi VURS, da bi tako preprečilo morebitno kremiranje psov, ki bi onemogočilo izvedbo potrebnih dokazov.

Specializirani oddelek, ki se ukvarja s preiskavo in pregonom storilcev kaznivih dejanj s policijskimi pooblastili, pa je pričel s predkazenskim postopkom v smeri razjasnitve morebitnih sumov kaznivih dejanj. Policisti specializiranega oddelka zadevo preiskujejo in o preiskavi v tej fazi ni mogoče dati vsebinskih pojasnil.

Več informacij vam v tej fazi postopka ne moremo posredovati.

 

Nazaj