Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Odziv na informacijo o odreditvi neposrednega pravosodnega nadzora na VDT RS

Nad takšno določitvijo smo na VDT RS presenečeni, saj smo od DTS v vednost prejeli sklep, ki je bil Vladi posredovan v roku in iz katerega ne izhaja, da pogoji za odločanje Vlade RS niso podani. DTS je namreč s tem sklepom Vlado pozval k dostavi dodatne dokumentacije, ki je potrebna za podajo mnenja. Kot izhaja iz sklepa, DTS na podlagi razpoložljive dokumentacije namreč ni mogel podati mnenja, ker ni mogel ugotoviti pravne podlage, ki naj bi upravičevala ta nadzor.

Kot rečeno, na VDT RS odločbe Vlade RS še nismo prejeli, zato je v tem trenutku ne moremo komentirati. Gotovo pa bi bilo zelo slabo, če bi Vlada RS, katere član je tudi minister, ki je nadzor odredil, o tem odločala v postopku, v katerem najvišji organ tožilske samouprave ne bi imel možnosti v polni meri sodelovati. Nenazadnje tudi zato, ker je mnenje DTS za ministra po zakonu zavezujoče. 

 

Nazaj