Aktualno

Odziv na poročilo Evropske komisije o vladavini prava v EU

Evropska komisija je izdala drugo poročilo o stanju pravne države, katerega cilj je pregledati ključne spremembe v EU in stanje v državah članicah ter prispevati k spodbujanju trdne politične in pravne kulture pravne države po vsej EU.

V poglavju o pravosodju poročilo za Slovenijo izpostavlja neupravičeno zadrževanje imenovanja državnih tožilcev ter povzame, da je, od konca julija 2020, Državnotožilski svet ministru za pravosodje predložil imena 29 kandidatov, ki jih je ta nato vladi predlagal za imenovanje ali napredovanje. Do junija 2021 je bilo imenovanih oziroma je napredovalo le 14 od teh, medtem ko ni jasnih razlogov za nesprejem odločitev o preostalih 15 kandidatih. Kot razlog za zaskrbljenost je navedeno tudi nepravočasno imenovanje evropskih delegiranih tožilcev ter poudarjeno, da je v skladu s priporočili Sveta Evrope treba zaposlovanje državnih tožilcev izvajati po poštenih in nepristranskih postopkih, ki vključujejo varovala pred kakršnim koli pristopom, ki zastopa interese določenih skupin, njihovo napredovanje pa urejajo znana in objektivna merila, kot so usposobljenost in izkušnje, na kar državnotožilska organizacija že vseskozi opozarja.

V delu poročila, ki je osredotočen na protikorupcijski okvir, je prepoznana povečana učinkovitost tožilstva. Izpostavljena je tudi problematika, s katero se sooča Specializirano državno tožilstvo RS, pri pregonu korupcijskih kaznivih dejanj.

V zadnjem poglavju, ki obravnava institucionalna vprašanja, povezana s sistemom zavor in ravnovesij, poročilo omenja prvo srečanje najvišjih predstavnikov vseh treh vej oblasti pri predsedniku republike, ki je bilo namenjeno razpravi o vladavini prava in razmerjih med vejami oblasti.

Nazaj