Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Odziv posvetovalne skupine pri VDT RS na podpis dogovora med vlado in sindikati javnih uslužbencev

Državni tožilci smo se najprej z nejevero, nato pa z ogorčenjem, preko medijev seznanili z odločitvijo vlade, da je ta s sindikati javnih uslužbencev podpisala dogovor, s katerim zavestno ignorira odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče RS je, kot že večkrat izpostavljeno, ugotovilo, da je ureditev osnovnih plač sodnikov (s tem pa tudi državnih tožilcev, kot določa Zakon o državnem tožilstvu), v neskladju z načelom delitve oblasti, v neskladju s 125. členom Ustave je tudi zakonska ureditev o usklajevanju sodniških plač v delu, ki določa, da se sodniške plače usklajujejo enkrat letno, nato pa je Ustavno sodišče za odpravo te protiustavnosti zakonodajalcu določilo šestmesečni rok, ki poteče 3. 1. 2024.

Iz dogovora vlade s sindikati pa izhaja, da zaveza glede ustavljenih stavkovnih aktivnosti s strani sindikatov do 13. septembra ne velja, če vlada za katero od skupin javnih uslužbencev ali funkcionarjev določi ali se dogovori za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah z učinkovanjem pred 13. septembrom (2024).

Prav je, da se sindikati zavzemajo za boljše pravice tistih, ki jih zastopajo, vendar pa je hkratno omejevanje drugih skupin in njihovih pravic povsem nedopustno in neskladno z osnovami sindikalnega boja. S podpisom takega sporazuma se je vlada s sindikati pogajala o pravicah sodnikov (s tem pa tudi državnih tožilcev), kar  je  nesprejemljivo. Ustavno sodišče je v odločbi ponovilo svoje že večkrat izraženo stališče, da položaj sodnikov kot funkcionarjev v službenem razmerju (enako pa tudi državnih tožilcev), kar se tiče njihovega plačnega položaja ni primerljiv s položajem javnih uslužbencev.

Zaskrbljujoče je, da vlada RS ignorira odločbo najvišjega sodišča v državi, še več, ravna v popolnem nasprotju z njo.

Zato zahtevamo, da vlada spoštuje odločitve sodišč, s tem pa vladavino prava v Republiki Sloveniji, ter do določenega datuma v odločbi Ustavnega sodišča uskladi plačna nesorazmerja sodnikov, s tem pa tudi državnih tožilcev.

V nasprotnem primeru bomo o ravnanju vlade v tem delu državni tožilci primorani obvestiti vse pristojne institucije v Evropi.

Nazaj