Aktualno

Odziv Specializiranega državnega tožilstva RS na navedbe v časopisu Žurnal 24

Novinarka v članku navaja, da je Specializirano državno tožilstvo (SDT) tik pred dokončnim sodnim epilogom kar samo končalo več kot pet let trajajoči sodni proces ter da tihotapec, ki sedi zaradi trgovine s heroinom, ne bo kaznovan za trgovino z orožjem. Nadalje novinarka povzema sporočilo sodišča, da je predobravnavni narok preklican, ker je tožilstvo obtožbo umaknilo. V članku novinarka citira kritiko »tožilcev« o tem, da vsakršen odstop od pregona v katerikoli fazi postopka, ne daje pozitivnega sporočila drugim združbam.

V zadevi o kateri novinarka poroča, torej v kazenski zadevi zoper Elez Elezija in še zoper osem obdolženih, zaradi kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet z mamili po 2. in 1. odstavku 196. člena KZ, ki so ga izvršili v združbi, je bil postopek v mesecu decembru 2010 pravnomočno končan z obsodilno sodbo. Zgolj zoper eno osebo zaradi enega kaznivega dejanja, to je zoper obd. Ramiza Saleševića, zaradi kaznivega dejanja po 3. in 1. odstavku 307. člena KZ-1, je Okrožno sodišče v Ljubljani septembra 2009 izreklo oprostilno sodbo. Ta del sodbe je v mesecu decembru 2010 Višje sodišče v Ljubljani razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. V navedeni zadevi ni šlo za trgovino z orožjem, kot je bilo prikazano v članku, marveč le za hrambo enega kosa orožja, torej za majhno kriminalno količino. Po prejemu vabila (junij 2013) na predobravnavni narok je bilo ugotovljeno, da je očitek zoper obd. Saleševića zastaral, zaradi česar kazenski pregon ni več mogoč. O nastopu zastaranja smo obvestili sodišče, saj gre za okoliščino na katero mora sodišče paziti po uradni dolžnosti. Obtožba zoper obd. Ramiza Saleševića, zaradi kaznivega dejanja po 3. in 1. odstavku 307. člena KZ-1 ni bila umaknjena, niti ni bila umaknjena zoper kogarkoli drugega, saj je v preostalem večinskem delu obravnavana zadeva že od leta 2010 dalje pravnomočno zaključena z obsodilno sodbo. Potrebno je še pojasniti, da potem, ko postane obtožnica pravnomočna tožilec več ne more podati izjave o odstopu od pregona.

V zvezi z navedbami v delu, ki se nanašajo na tožilko Dragico Kotnik je potrebno pojasniti, da je tožilka že dalj časa odsotna, zaradi česar so bile posamezne zadeve dane v delo drugim tožilcem, in sicer zaradi zagotovitve tekočega dela na zadevah in s tem povezanimi roki. Tako niso resnične navedbe v članku o predodelitvi vseh zadev, ki jih je obravnavala Kotnikova, preostalim tožilcem na SDT. Prav daljša odsotnost tožilke Kotnikove pa je razlog, da se ji nove zadeve trenutno ne dodeljujejo.

Specializirano državno tožilstvo RS

 

Nazaj