Aktualno

Okrepitev sodelovanja med VDT RS in Ministrstvom za infrastrukturo RS

Generalni državni tožilec Drago Šketa in minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer sta na Ministrstvu za infrastrukturo RS obeležila sklenitev Dogovora o sodelovanju na podlagi člena 12(3) Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta Evrope z dne 20.10. 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitev Direktive 94/56/ES. Dogovor je bil sklenjen  med Ministrstvom za infrastrukturo RS – Službo za preiskovanje letalskih, pomorskih, železniških nesreč in incidentov (SPLPŽNI) ter Vrhovnim državnim tožilstvom RS (VDT RS), da bi uredili način sodelovanja v zvezi s preiskavami letalskih nesreč in incidentov ter z namenom izmenjave znanja in izkušenj med obema institucijama.

Nazaj