Aktualno

Otvoritev sodnega leta 2018

Na slovesnosti ob odprtju sodnega leta 2018, je generalni  državni tožilec Drago Šketa dejal, da je primarna naloga tožilstva izboljšati kakovost dela na tožilskih aktih, kar ima, z izjemo zadev pred zastaranjem, prednost pred vsemi ostalimi tveganji. Pomemben del tega predstavljajo kakovostno napisane obtožnice, ki so bistvene pri doseganju krajših časovnih okvirjev reševanja zadev na sodiščih. »V tem kontekstu bo treba v celoti upoštevati časovna merila za tipična procesna dejanja državnih tožilcev, ki določajo statistične kazalnike, ter njihove okvirne vrednosti za oceno učinkovitosti politike pregona,« je v svojem govoru, med drugim, poudaril generalni državni tožilec.

 

Statistični podatki za preteklo leto kažejo, da je bilo ob koncu leta na Vrhovnem državnem tožilstvu RS manj nerešenih zadev, kot leto poprej. »Tožilci ohranjajo odločno selekcijo prejetih ovadb in preganjajo storilce samo v tretjini  prejetih zadev. Slednje nikoli ne gre na račun težjih kaznivih dejanj, saj je delež vloženih obtožnih aktov na okrožna sodišča praktično ves čas enak. Dokaj ustaljen je tudi delež pogajanj in sklenjenih sporazumov o priznanju krivde. Po naši oceni je državno tožilstvo z izbirni procesnimi mehanizmi, ki jih ima na voljo, doseglo zgornje meje tega, s čimer lahko v obstoječih pravnih okvirih prispeva k bolj tekočemu delovanju pravosodnega sistema. Še več zavrženih ovadb ne bi le ponovno obremenilo sodstva, temveč bi negativno vplivalo tudi na občutek varnosti v družbi. Nadaljnje spodbujanje obtožencev k odpovedi procesnim jamstvom -med drugim k priznanju krivde - lahko nevarno načne legitimnost kazenskega postopka,« je pojasnil generalni državni tožilec.

Med pozitivnimi novostmi, ki naj bi prispevale k izboljšanju sodelovanja med Vrhovnim državnim tožilstvom RS in Vrhovnim sodiščem RS, je opozoril na ustanavljanje delovnih skupin.

Po predstavitvi rezultatov dela sodišč, je generalni državni tožilec medijem izrazil zaskrbljenost zaradi prepočasnega obravnavanja zadev pred specializiranimi oddelki sodišč, ki obravnavajo najtežje kazenske zadeve iz pristojnosti specializiranega državnega tožilstva.  

 

 

Nazaj