Aktualno

Podelitev diplom in medalj ob dnevu slovenskega pravosodja

Diplome so prejeli:

Aleksander Lenard, pravosodni svetnik na Vrhovnem državnem tožilstvu za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja pri vzpostavljanju in razvijanju nalog državnotožilske uprave in Državnotožilskega sveta,

Suzana Sovič Mudrinić, vodja Urada vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja pri izvajanju nalog državnotožilske uprave na okrožnem državnem tožilstvu,

Lucija Debeuc, vodja pisarne na Zunanjem oddelku v Kočevju, okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja pri samostojnem izvajanju nalog državnotožilske uprave na zunanjem oddelku okrožnega državnega tožilstva,

Anita Kovač, vodja pisarne na Zunanjem oddelku v Piranu, okrožno državno tožilstvo v Kopru, za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja pri samostojnem izvajanju nalog državnotožilske uprave na zunanjem oddelku okrožnega državnega tožilstva.

Dobitniki medalj so:

mag. Andrej Ferlinc, vrhovni državni tožilec, vodja Zunanjega oddelka Vrhovnega državnega tožilstva RS v Mariboru za izjemne delovne uspehe in prizadevanja na področju vodenja, organiziranja ter krepitve učinkovitosti in ugleda državnotožilske funkcije in službe, in za strokovni in znanstveni prispevek k njunemu razvoju,

Primož Trebežnik, višji državni tožilec svetnik, vodja Zunanjega oddelka Vrhovnega državnega tožilstva v Kopru, za izjemne delovne uspehe in prizadevanja na področju vodenja, organiziranja in krepitvi učinkovitosti izvajanja državnotožilske funkcije in službe ter uveljavitvi pristojnosti Državnotožilskega sveta,

Boris Ostruh, višji državni tožilec na Zunanjem oddelku Vrhovnega državnega tožilstva v Celju za izjemne delovne uspehe in prizadevanja na področju organiziranja ter krepitvi učinkovitosti državnotožilske funkcije in službe in odločilen prispevek pri vzpostavljanju računalniške podpore tožilskemu delu in projekta e-pravosodje,

Irena Kuzma, okrožna državna tožilka svetnica, vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, za izjemne delovne uspehe in prizadevanja na področju vodenja, organiziranja ter krepitvi učinkovitosti izvajanja državnotožilske funkcije in službe na okrožnem državnem tožilstvu in pri uveljavitvi Državnotožilskega sveta:

Elizabeta Györkös, upokojena višja državna tožilka, vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, za življenjsko delo na področju pravosodja.

 

Nazaj