Aktualno

Podelitev diplom in medalj ob dnevu slovenskega pravosodja

Diplome so prejeli:

- Tatjana Studen, vpisničarka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju (za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja pri izvajanju nalog državnotožilske uprave na okrožnem državnem tožilstvu);

- Marjeta Mlakar, vpisničarka na Zunanjem oddelku v Radovljici Okrožnega državnega tožilstva v Kranju (za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja pri izvajanju nalog državnotožilske uprave na okrožnem državnem tožilstvu);

- Roman Mazi, programer aplikacij VI v Pravno informacijskem centru pri Vrhovnem državnem tožilstvu RS (za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja pri vzpostavljanju informatizacije državnega tožilstva in sodelovanje pri projektu e-pravosodje);

- Barbara Jenkole Žigante, okrožna državna tožilka svétnica na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem (za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja na področju izvajanja državnotožilske službe na okrožnem državnem tožilstvu in prispevek pri krepitvi ugleda tožilske službe);

- Silva Cepec, okrožna državna tožilka svétnica na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu (za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja na področju izvajanja državnotožilske službe na okrožnem državnem tožilstvu in prispevek pri krepitvi ugleda tožilske službe).

Dobitniki medalj so:

- Marija Šepec, upokojena strojepiska na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani (za življenjsko delo in izjemne delovne uspehe in prizadevnost na področju podpornih nalog zagotavljanja in izvajanja državnotožilske službe);

- Leo Grmovšek, upokojeni višji državni tožilec svétnik na Zunanjem oddelku Vrhovnega državnega tožilstva RS v Mariboru (za življenjsko delo in izjemne delovne uspehe in prizadevanja za krepitev in ugled državnotožilske funkcije na pritožbeni stopnji ter za prispevek k uveljavitvi Personalne komisije – predhodnika današnjega Državnotožilskega sveta);

- Janez Palovšnik, upokojeni okrožni državni tožilec svétnik na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju (za življenjsko delo na področju pravosodja);

- Dušan Roš, upokojeni okrožni državni tožilec svétnik na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju (za življenjsko delo na področju pravosodja);

- Kostja Grčar, upokojeni okrožni državni tožilec svétnik na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju (za življenjsko delo na področju pravosodja);

- Emil Bukovac, okrožni državni tožilec svétnik na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani (za življenjsko delo na področju pravosodja);

- Cvetka Kozole, upokojena vrhovna državna tožilka svétnica (za življenjsko delo na področju pravosodja).

 

Nazaj