Aktualno

Podelitev diplom na VDT RS ob Dnevih pravosodja

Generalna državna tožilka Barbara Brezigar je podelila diplome: Zlatki Bošnjak, vodji urada vodje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja pri izvajanju nalog državnotožilske uprave na okrožnem državnem tožilstvu, Damjanu Kovaču, sistemskemu administratorju v Pravnoinformacijskem centru pri Vrhovnem državnem tožilstvu RS za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja na področju uvajanja in delovanja računalniške podpore na državnih tožilstvih, Tini Pipan, pravosodni svetnici na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja pri izvajanju najzahtevnejših nalog državnotožilske uprave na Vrhovnem državnem tožilstvu RS in Marjetki Saje, računovodji - kadrovnici na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja pri izvajanju nalog državnotožilske uprave na okrožnem državnem tožilstvu.

Popoldne pa bo slavnostna podelitev medalj sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem na Vrhovnem sodišču RS. Ob prisotnosti generalne državne tožilke Barbare Brezigar bo medalje predstavnikom državnega tožilstva podelil državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Boštjan Škrlec. Medalje bodo prejeli: Eva Skrušny Korošec, vpisničarka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, za izjemne delovne uspehe pri zagotavljanju in izvajanju nalog vpisniške službe in za izjemen prispevek pri uvajanju sodobnih pristopov na tem področju, Milan Birsa, višji državni tožilec, vodja Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, za izjemne delovne uspehe in prizadevanja na področju vodenja, organiziranja ter krepitvi učinkovitosti izvajanja državnotožilske funkcije in službe, Tatjana Devčič Svetek, upokojena okrožna državna tožilka svetnica na Okrožnem državnem v Ljubljani, za življenjsko delo na področju pravosodja, Lilijana Dolžan, upokojena okrožna državna tožilka svetnica na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, za življenjsko delo na področju pravosodja in Erna Mazej, upokojena okrožna državna tožilka svetnica na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, za življenjsko delo na področju pravosodja.

 

Nazaj