Aktualno

Podpis sporazuma o sodelovanju med tožilstvom in policijo

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa in generalna direktorica Policije mag. Tatjana Bobnar sta podpisala Dogovor o medsebojnem sodelovanju Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (v nadaljevanju Posebni oddelek) in Policije, ki določa pravila medsebojnega sodelovanja in obveščanja podpisnikov sporazuma.

Ob podpisu Sporazuma sta obe strani poudarili velik pomen dogodka, ki predstavlja bistven napredek v smeri medsebojnega sodelovanja. V praksi bo dogovor podpisnikoma Sporazuma, Posebnemu oddelku in Policiji, omogočal pogoje za boljše medsebojno sodelovanje in obveščanje v primerih, ko so podani razlogi za sum, da je uradna oseba zaposlena v Policiji, storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Generalni državni tožilec Drago Šketa je ob podpisu Sporazuma izrazil zadovoljstvo in poudaril težo, ki jo ima dobro sodelovanje za delo policije in tožilstva: "Sporazum konkretno pomeni hitrejšo in učinkovitejšo preiskavo kaznivih dejanj, pri čemer bodo policisti o vseh kaznivih dejanjih obveščali Posebni oddelek in tožilcem nudili strokovno in tehnično pomoč v zadevah, ki terjajo tako specifična znanja, kot tehnično opremljenost, ki je Posebni oddelek nima na voljo."

Kar zadeva Policijo bo dogovor v prihodnje omogočil nemoteno izvajanje notranjih varnostnih postopkov.

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je izpostavila velik pomen tesnega sodelovanja obeh institucij, ki samo v sinergiji lahko dosegata optimalne cilje. Trdna odločenost za učinkovit pregon kriminala, iskanje najučinkovitejših rešitev v okviru možnih zakonskih okvirjev, učinkovito strokovno sodelovanje in usmerjanje so v preteklosti vedno obrodili sadove, zato je to nedvomno prava pot tudi v prihodnje.

Ljudje od policije upravičeno pričakujejo, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bo tiste, ki želijo izigrati pravno državo pripeljala pred roko pravice in zbrala vse potrebne dokaze, da bodo lahko tudi ustrezno kaznovani. »V Policiji bomo storili vse, da še naprej upravičimo zaupanje javnosti na podlagi do sedaj opravljenega dela. Sporazum, ki smo ga danes podpisali s tožilstvom priča, da je to tudi zaveza tožilstva. To v praksi pomeni, da sta dva člena verige na poti do sodišča trdno sklenjena, kar pa je nedvomno dobra popotnica za pravičen razplet v sodni dvorani«, je povedala.

Dogovor med institucijama je rezultat desetletnega dela in spoznanj, da je pravočasno medsebojno obveščanje temelj za hitro odzivanje in učinkovito delovanje obeh organov, ki sta se s podpisom sporazuma zavezali k rednemu spremljanju izvajanja dogovora.

 

 

Nazaj