Aktualno

Podpisane usmeritve za izmenjavo podatkov

 

Generalni državni tožilec Drago Šketa, generalni direktor policije Marjan Fank in generalna direktorica Finančne uprave RS Jana Ahčin, so 14. novembra podpisali dokument Usmeritve za izvajanje izmenjave podatkov potrebnih za ugotovitev razlogov za sum, da posamezne osebe razpolagajo s premoženjem nezakonitega izvora in njegova skupna vrednost presega 50 tisoč evrov.

V sklopu sodelovanja pri izvajanju Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je bila na usklajevalnem sestanku, ki so se ga 4. septembra 2017 udeležili predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva RS in Generalne policijske uprave, ugotovljena potreba po podrobnejši opredelitvi namena in poteka medsebojne izmenjave podatkov, ki jih državni tožilci potrebujejo za odločitev o odreditvi finančne preiskave v skladu s Splošnim navodilom o finančnih preiskavah. K dogovoru je pristopila tudi Finančna uprava RS.

Podpisu so prisostvovali namestnica generalnega direktorja policija mag. Tatjana Bobnar, direktor Uprave kriminalistične policije mag. Branko Japelj, vrhovni državni tožilec svétnik, vodja Kazenskega oddelka VDT RS Hinko Jenull in vodja Civilno finančnega oddelka na SDT mag. Barbara Lipovšek, ter vodja Sektorja za preiskave na Generalnem finančnem uradu Damjana Slapar Burkat.

 

Nazaj