Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Pojasnila o dostopih do dokumentov v državnotožilskih spisih

V nadaljevanju pojasnjujemo razloge za omejevanje dostopa do dokumentov v državnotožilskih spisih kot odgovor na pismo Društva novinarjev Slovenije (DNS), ki ga je slednje 29. 9. 2020 poslalo Ministrstvu za pravosodje RS, Ministrstvu za javno upravo ter Vladi Republike Slovenije.

 Iz dopisa DNS glede dostopa novinarjev do informacij javnega značaja in njihovih zahtev po Zakonu o medijih izhaja zaskrbljenost, da bo novinarjem onemogočeno ali oteženo opravljanje njihovega poslanstva v družbi, torej informiranja javnosti, ter da se bo državno tožilstvo povsem izvzelo iz nadzora javnosti nad svojim delom.

Na državnem tožilstvu svojega dela ne nameravamo skrivati pred javnostjo ali novinarjem kakorkoli onemogočati ali oteževati njihovega dela. Zavedamo se  ključne vloge, ki jo imajo mediji in novinarji v družbi, in to poslanstvo spoštujemo. Naše večletno prizadevanje, da bi vzpostavili jasno ločnico, kateri podatki iz državnotožilskih spisov in ob katerih pogojih so lahko javno odstopni, izhaja izključno iz želje delovati zakonito in skladno z Ustavo Republike Slovenije. Poleg ustavno varovanih pravic svobode dostopa do informacij ter svobode izražanja na eni strani želimo spoštovati tudi pravico obdolžencev in drugih udeleženih v (pred)kazenskem postopku do zasebnosti in varstva osebnega dostojanstva ter spoštovanje domneve nedolžnosti.

Na državnem tožilstvu si prizadevamo novinarjem in javnosti zagotoviti čim več informacij o našem delu. Letna poročila o delu državnega tožilstva so dostopna na naši spletni strani; vsako leto vanje vključujemo več podatkov in pojasnil. Pred kratkim smo posodobili uradno spletno stran državnih tožilstev, na kateri so zdaj dostopni pregledni podatki o delu tožilstev s prejetimi kazenskimi ovadbami. Tudi v prihodnje se bomo trudili medijem zagotovili vse dokumente in odgovore na novinarska vprašanja, ki se nanašajo na porabo javnih sredstev in vse ostale vidike poslovanja državnega tožilstva. Za dostop do državnotožilskih spisov v kazenskih zadevah pa morajo, kot vse doslej, veljati posebna pravila. Na državnem tožilstvu načeloma doslej dostopa do državnotožilskih spisov nismo omogočali; sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 4/2020  je le nadaljevanje sodne prakse, ki je nastajala več let, in ne odmik od nje.

Društvo novinarjev je v svojem dopisu podalo vabilo oziroma poziv, da se ustanovi delovna skupina, ki bo razjasnila dileme odnosa Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  do procesnih zakonov in določila jasne kriterije za dostop do informacij v kazenskih zadevah. Pobudo pozdravljamo, ker bi takšna skupina zagotovila priložnost za izmenjavo mnenj in pogledov ter posledično več razumevanje za vsa stališča, zlasti pa bi prispevala k oblikovanju kakovostne rešitve, skladne z veljavnim pravnim redom.

Podrobno so naši argumenti razdelani v priloženi datoteki, in sicer vključno s preteklo sodno prakso, ustavnopravnimi vidiki in razlogi, povezanimi s kazenskim postopkom.

Pravni vidiki omejevanja dostopa do dokumentov v državnotožilskih spisih

Nazaj