Aktualno

Pojasnilo glede določitve plače pomočniku državnega tožilca v Skupini

Takšna določitev plače je torej utemeljena v veljavni zakonodaji. To izhaja tudi iz obrazložitve zakonodajnega gradiva (gradivo za sejo Vlade RS z dne 22. 12. 2005 z oznako EVA:2004-2011-0002, str. 20) in iz interne razlage te zakonske določbe pristojnega ministrstva, ki smo jo pridobili.

Na teh osnovah sem podlago za odločbo o plači Boštjana Jegliča pripravil podpisani Silvij Šinkovec, ki sem na Vrhovnem državnem tožilstvu RS zadolžen za spremljanje plačne problematike.

Silvij Šinkovec, vrhovni državni tožilec svetnik
vodja Strokovnega centra pri VDT RS

 

Nazaj