Aktualno

Pojasnilo glede neudeležbe predstavnikov tožilstva na seji Odbora DZ za notranjo politiko

Spoštovani gospod predsednik,

v zvezi z vabilom na sejo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje (vaš dopis št. 061-22/10-0045/4 z dne 15.12.2010) dne 21.12.2010 (2. točka seje) vam sporočam, da se seje ne moremo udeležiti. Glede na nove podatke o zadevi, o kateri je bilo že odločeno s sklepom o zavrženju ovadbe in ki so drugačni od podatkov, s katerimi je ob svoji odločitvi razpolagala državna tožilka, bo odločitev ponovno preverjena. Glede nekaterih delov zadeve pa Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani in Specializirani oddelek na Vrhovnem državnem tožilstvu RS še nista sprejela odločitve. Gre torej za odprto zadevo, o kateri državni tožilci še niso dokončno odločili.

Pričakujem, da bodo državni tožilci nemudoma in temeljito proučili vse nove okoliščine in ponovno pretehtali že sprejeto odločitev.

S spoštovanjem,

Barbara Brezigar
Generalna državna tožilka RS

 

Nazaj