Aktualno

Posvetovalni svet tožilcev pri Svetu Evrope (Consultative Council of European Prosecutors (CCPE))

Svet je obravnaval vrsto pomembnih tem, najpomembnejši točki dnevnega reda pa sta bili sprejem Mnenja št. 7 in izvolitev novega vodstva CCPE. Mnenje št. 7 – (Opinion No. 7 on the management of the means of prosecution services) govori o upravljanju s sredstvi državnega tožilstva in prinaša vrsto splošnih načel pri zagotavljanju sredstev za delovanje državnega tožilstva ter splošnih načel upravljanja s sredstvi. CCPE je sprejel stališča, ki naj bi jih države članice Sveta Evrope upoštevale, upoštevajoč pri tem skrb za uveljavljanje Priporočila R 19 (2000), kar je temeljna naloga CCPE. Za novega predsedujočega posvetovalnemu svetu Sveta Evrope je bil izvoljen Antonio Mura, predstavnik Italije v tem organu, sicer pa namestnik generalnega tožilca pri italijanskem vrhovnem sodišču. 
Razprava je potekala tudi o nastajanju nove konvencije Sveta Evrope proti prirejanju športnih rezultatov in sodelovanju CCPE pri tem, ter o Priporočilu CM/Rec (2012) 11 Komiteja ministrov državam članicam o vlogi javnega tožilca izven kazensko pravnega sistema. Pomembna pa je bila razprava o pripravah na oblikovanje Mnenja št. 8, ki ga CCPE namerava sprejeti prihodnje leto. To bo mnenje o tožilcih in medijih. Delovna skupina bo pripravila vprašalnik za poročanje o stanju v državah članicah, opravila analizo in pripravila osnutek akta.

 

Nazaj