Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Poziv Vrhovnega državnega tožilstva RS predsedniku države, predsedniku Državnega zbora RS in predsedniku Vlade RS

Minister Aleš Zalar je v izjavi, objavljeni 9. 1. 2010, vsem vodjem tožilstev najprej zagrozil z »rumenim kartonom pred izključitvijo.«

Temu je sledilo njegovo vabilo vodjem okrožnih državnih tožilstev na sestanek na ministrstvo za pravosodje, ki je bilo v nasprotju z Zakonom o državnem tožilstvu, saj minister kot predstavnik izvršilne veje oblasti ne sme mimo Vrhovnega državnega tožilstva RS sklicevati vodij okrožnih državnih tožilstev. Če želi v zvezi z državnotožilsko upravo mnenje državnih tožilstev, ima edino možnost, da se tovrstne obravnave opravijo na kolegiju državnih tožilstev in da ga o sprejetih stališčih obvesti generalni državni tožilec (55.b člen ZDT). 
S tem vabilom je minister grobo posegel v neodvisno pravosodno institucijo. Vodje okrožnih državnih tožilstev so se samostojno odločili, da se na tako vabilo ne bodo odzvali.

Ko je bil minister o zavrnitvi vabila pisno obveščen s strani vodij okrožnih državnih tožilstev, je začel po telefonu izvajati neposreden pritisk na posamezne vodje.

Od vseh treh predsednikov pričakujem, da zavarujejo položaj državnega tožilstva, ki mu ga zagotavljata ustava in zakon, in tako omogočijo, da tožilci neodvisno od političnih pritiskov opravljamo svoje delo.

Nazaj