Aktualno

Predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva s predstavniki Ministrstva za pravosodje RS o odprtih vprašanjih

Predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva pod vodstvom generalne državne tožilke dr. Katarine Bergant, so se na delovnem srečanju s predstavniki Ministrstva za pravosodje RS pod vodstvom ministrice za pravosodje Andreje Katič, dotaknili aktualnih vprašanj, ki zadevajo sodelovanje med institucijama. V ospredju pogovorov je bila razprava o sodelovanju državnega tožilstva v zakonodajnem postopku, zagotavljanje prostorskih pogojev za delo državnih tožilstev, ter aktualna problematika na področju informacijske tehnologije oziroma e-poslovanja. Udeleženci so se dotaknili tudi možnosti reševanja problemov, povezanih s prezasedenostjo zaporskega sistema.

Nazaj