Aktualno

Primerjava s postopki v totalitarni državi je neprimerna

Takšne primerjave so neprimerne. V modernih in pravnih državah namreč hišnih preiskav in podobnih posegov v zasebnost ljudi, niti policija niti tožilstvo ne opravljata samovoljno in mimo sodišča. To velja tudi v Sloveniji. Skladno z zakonom o kazenskem postopku hišno preiskavo vedno odredi sodišče, in to potem, ko v za to predpisanem postopku ugotovi obstoj vseh zakonsko določenih pogojev. Ob poročanju o hišni preiskavi so bili objavljeni tudi deli domnevnih »anonimk«, ki so se pojavile že pred časom in skušajo diskreditirati tako posamezne državne tožilce kot tudi vodstvo državnega tožilstva. Te povsem izmišljene očitke smo že zavrnili. Kot smo že večkrat poudarili, državni tožilci svoje zakonsko določene pristojnosti izvajajo samostojno, zakonito in strokovno, pri svojem delu pa se ne opredeljujejo do posameznikov kot takih, ampak do dejanj in okoliščin, ki po določbah zakona zahtevajo ukrepanje.

Nazaj