Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Zaključen projekt Aktivnosti za krepitev vladavine prava: enakost pred zakonom in enako obravnavanje

Vrhovno državno tožilstvo je zaključilo projekt »Aktivnosti za krepitev vladavine prava: enakost pred zakonom in enako obravnavanje (podporni mehanizmi pri odločanju o sankcijah v kazenskih postopkih)«, ki je bil v celoti financiran s strani Evropske komisije in sicer Generalnega direktorata za reforme  (DG Reform). Pri izvajanju projekta je državno tožilstvo tesno sodelovalo z nizozemsko organizacijo CILC (Center for International Legal Cooperation) in drugimi tujimi in slovenskimi strokovnjaki s področja kazenskega prava in s področja sodelovanja z javnostmi.

V okviru projekta je bil narejen pregled normativne podlage, ki državnim tožilcem omogoča podajanje predlogov o sankcijah za določeno kaznivo dejanje v posameznem primeru. Skozi zgodovino se kaže, da postaja vloga državnega tožilca pri odločanju o kazenskih sankcijah vedno bolj pomembna in ima vedno večjo težo.

Prvič v zgodovini Republike Slovenije je bila opravljena raziskava z analizo prakse izrekanja kazenskih sankcij. Za nekaj najpogostejših kaznivih dejanj je bil opravljen pregled spisov in opravljena analiza izrekanja sankcij. Raziskavo je izvajal Inštitut za kriminologijo z vodilno strokovnjakinjo na področju sankcioniranja v Sloveniji, dr. Mojco M. Plesničar ter strokovnjaki iz tujine. Tuji strokovnjaki so prestavili tudi primerjalno analizo smernic, ki jih v drugih državah uporabljajo kot pomoč za enotno sankcioniranje. Vse informacije, ki so jih strokovnjaki v projektu pridobili, so bile na koncu uporabljene pri pripravi predlogov in možnosti, za poenotenje kaznovalne politike v Sloveniji. Sodelovanje Inštituta za kriminologijo se je pri izvajanju projekta izkazalo za ključno, saj se slovenski pravni sistem razlikuje od drugih, tudi germanskih pravnih sistemov, poznavanje posameznih značilnosti, tudi zgodovinskega razvoja ter slovenske pravne terminologije, pa je bilo nujno potrebno za izvedbo raziskave ter pripravo priporočil.

Vrhovno državno tožilstvo je v okviru projekta vključilo nekaj vprašanj o poznavanju in zaupanju v delo državnih tožilcev v raziskavo javnega mnenja Slovenije. Odgovori anketirancev so potrdili, da državljani slabo prepoznajo delo državnih tožilcev. Zato je strokovnjak za sodelovanje z javnostmi iz tožilstva v Haagu pregledal pravne podlage, komunikacijsko strategijo izvedel nekaj razgovorov z vodilnimi funkcionarji ter drugimi državnimi tožilci iz različno velikih okrožnih državnih tožilstev ter na osnovi zbranih informacij ter svoje strokovnosti pripravil priporočila za boljše in sistematično komuniciranje državnega tožilstva z javnostmi. Skupaj  s strokovnjakom za usposabljanje zaposlenih v pravosodju za nastope pred kamero, nekdanjim preiskovalnim novinarjem, sta pripravila in izvedela tri delavnice za državne tožilce za nastopanje v javnosti. Prejeli pa smo tudi priporočila, kako lahko sama državna tožilstva in državni tožilci pripomorejo k boljši prepoznavnosti dela državnih tožilcev. Prvi korak v prizadevanjih za predstavitev dela državnega tožilca državljanom je pripravljen animiran video, v katerem je prikazano delo državnega tožilca oziroma državne tožilke.  

Videoanimacija o delu državnega tožilca

Nazaj