Aktualno

EJT v Sloveniji doseglo prvo obsodilno sodbo

Okrajno sodišče v Mariboru je 4. julija 2022 izdalo sodbo s kaznovalnim nalogom v zvezi s prvo obtožnico zadeve Evropskega javnega tožilstva (EJT) v Sloveniji. Vsi trije obtoženi – dve fizični in ena pravna oseba – so bili spoznani za krive poskusa goljufije na škodo proračuna EU.

Prvoobtoženi in drugoobtoženi, direktorja dveh različnih podjetij, sta v sostorilstvu predložila lažne izjave in listine v prijavi na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo RS za sofinanciranje nakupa in montaže naprave za proizvodnjo električne energije. Projekt je financiral Kohezijski sklad EU.

S tem dejanjem sta obtožena poskušala zavesti ministrstvo, da bi družbi nezakonito pridobila 31.300 evrov nepovratnih sredstev. Ministrstvo je poskus goljufije pravočasno odkrilo in subvencije ni izplačalo.

Direktorja obeh podjetij sta obsojena na sedem mesecev zapora pogojno s preizkusno dobo dveh let, pravna oseba pa na plačilo globe v višini 10.000 evrov s preizkusno dobo dveh let. Sodba še ni pravnomočna.

Nazaj