Aktualno

Prva pravnomočna sodba zaradi nezakonitega izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost

Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo obdolžene osebe ter prejemnic premoženjske koristi ter v obsodilnem delu potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 31. 3. 2021, s katero je bila obtožena oseba spoznana za krivo storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po tretjem odstavku 257. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), ker ni odpravila nezakonitega stanja izplačevanja dodatka za stalno pripravljenost, čeprav je vedela, da so bili sklepi o stalni pripravljenosti nezakoniti, posledično pa je bilo nezakonito tudi izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost. Sodišče ji je izreklo pogojno obsodbo 6 mesecev zapora in preizkusno dobo 2 let ter stransko denarno kazen 100 dnevnih zneskov, to je 2.000 EUR, ki se izvrši in jo je dolžna plačati v 3 mesecih po pravnomočnosti. Vsem trem prejemnicam je sodišče naložilo tudi vrnitev prejete protipravne premoženjske koristi. Skupna protipravna korist vseh treh je znašala dobrih 6.000 EUR.

Gre za prvo pravnomočno vsebinsko odločitev zaradi nezakonitega izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost na Univerzi v Ljubljani v obdobju od leta 2009 do leta 2013.

Nazaj