Aktualno

Prvo leto delovanja Evropskega javnega tožilstva

S 1. junijem 2022 obeležujemo prvo leto delovanja Evropskega javnega tožilstva (EJT). S tem namenom je v Luxembourgu potekala konferenca z naslovom »EJT Eno leto v akciji: k reševanju kompleksnosti in ustvarjanju dodane vrednosti« (EPPO One Year in Action: Towards Resolving Complexity and Bringing Added Value). Konference se je 31. maja in 1. junija udeležil generalni državni tožilec Drago Šketa, na njej pa je bil prisoten tudi evropski tožilec Jaka Brezigar in evropska delegirana tožilca mag. Tanja Frank Eler in Matej Oštir.

Konferenca je ob predstavitvi začetnih izkušenj delovanja EJT, ponudila tudi priložnost za razpravo o glavnih izzivih, ki izhajajo iz operativnega dela EJT in olajšala izmenjavo idej o praksah za doseganje večje dodane vrednosti pri zaščiti finančnih interesov Unije.

Kljub temu, da je Slovenija celostno popolnila svoje predstavništvo v EJT z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev šele pol leta po začetku delovanja EJT, sedaj v celoti prispeva k odkrivanju, sankcioniranju in preprečevanju dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU, s čimer se zmanjšujejo gospodarska tveganja ter krepijo zaupanje državljanov in javnosti v skupni projekt EU.

Nazaj