Aktualno

SDT doseglo obsodilno sodbo

Obdolženi Gregor Jeza je kot zakoniti zastopnik družbe Elektrooptika d.d., preko družbe PDP d.d. razvezal vse depozitne pogodbe družbe in prenesel vsa razpoložljiva finančna sredstva  na novo odprti račun pri Novi KBM d.d.. Nadalje je Gregor Jeza nadzorni svet družbe Elektrooptika  prenehal obveščati o teh poslih, opustil preverjanje poštnega predalčnika družbe in ni vložil pravnega sredstva zoper sklep o izvršbi  z namenom rubeža finančnih sredstev v družbi Elektrooptika v korist družbe Atractor Project Management Ltd., ki je bila v preteklosti lastnica družbe Orion.

 Pri kaznivem dejanju  mu je pomagala Barbara Podlogar, ki je  kot zakonita zastopnica družbe Atractor Project Management Ltd. odprla transakcijski račun v banki v Liechtensteinu, kamor so bila nakazana protipravno pridobljena sredstva v višini 918.287,13 evrov. Podlogarjeva je, kot edina pooblaščena na računu, sprejela ta denar, ki ga je delno dvignila, delno pa nakazala na račun Tacony Creek Ltd., odprt pri isti banki v Liechtensteinu.   

 

 

 

Nazaj