Aktualno

Slovenija je izboljšala kazensko zakonodajo s področja preprečevanja financiranja terorizma

Kot v svojem nadaljnjem poročilu z dne 7. maja 2024 ugotavlja nadzorni organ Sveta Evrope, ki ocenjuje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma MONEYVAL,  je Republika Slovenija izboljšala ukrepe s področja preprečevanja terorizma. Zaradi zakonodajnih sprememb kaznivega dejanja financiranja terorizma je bila država glede na to priporočilo ponovno ocenjena iz »delno skladna« v »pretežno skladna«.

Kot ugotavljajo v omenjenem poročilu, je Slovenija dosegla splošni napredek pri odpravljanju tehničnih pomanjkljivosti skladnosti, ugotovljenih v njenem poročilu o medsebojnem ocenjevanju za leto 2017. Od štiridesetih priporočil ima Slovenija trenutno 11 priporočil z oceno »skladno« in 29 priporočil ocenjenih kot »pretežno skladno«.

Povezava na poročilo

 

Nazaj