Aktualno

Slovenska udeležba na desetem srečanju Mreže generalnih tožilcev EU

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa se je z delegacijo Vrhovnega državnega tožilstva RS udeležil letošnjega jubilejnega desetega srečanja Mreže generalnih tožilcev EU, ki je potekalo v Parizu od 16. do 18. maja. Srečanja se je udeležilo 25 generalnih državnih tožilcev iz Evrope, povabljene so bile tudi države, ki sicer niso članice EU. Tema srečanja je bilo učinkovito mednarodno sodelovanje in njegov pomen pri preiskovanju in pregonu čezmejnega kriminala; večji del srečanja  je bil posvečen pogovorom o Uradu evropskega javnega tožilca, njegovim organizacijskim in operativnim vidikom, pristojnostim, predvsem pa priložnostim in izzivom, ki so povezani z začetkom delovanja Urada.

Trenutno je k projektu Evropskega javnega tožilstva (EPPO)  pristopilo 20 držav, do konca leta jih bo predvidoma 22, saj naj bi se priključili tudi Nizozemska in Malta. EPPO bo imel centralno pisarno in decentralizirane enote, v katerih bodo delovali delegirani nacionalni tožilci, ne bo pa imel izključne pristojnosti; gre za deljeno pristojnost, nekakšno sinergijo med EPPO in nacionalnimi institucijami. Odločitev, kdo bo pristojen v konkretnem primeru, mora biti hitra. Potrebno je razjasniti, kakšna so razmerja med EPPO in njenimi evropskimi parterji - Eurojust, OLAF, službe Evropske komisije, Europol.

EPPO naj bi z delom začel ob koncu leta 2020 oziroma na začetku leta 2021.

 

Nazaj