Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije doseglo obsodilno sodbo v zadevi Hypo Alpe Adria Group

Na podlagi obtožnice Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 14. 2. 2024 izreklo obsodilno sodbo zoper tri fizične osebe zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po prvem in drugem odstavku 244.čl. KZ in pranja denarja po prvem, drugem in tretjem odstavku 252. čl. KZ, storjenih na škodo skupine Hypo Alpe Adria Group, v času med letoma 2003 in 2006.

V zadevi je šlo za očitke sodelovanja pri preprodajah poslovnih deležev v projektnih družbah, ki so bile ustanovljene v zvezi z izvajanjem donosnih nepremičninskih projektov skupine Hypo. Poslovni deleži so se po nerealno nizkih cenah prodajali tujim družbam s sedežem v Liechtensteinu, nato pa so se isti deleži ponovno prodali družbam iz skupine Hypo tudi za nekaj stokratno višjo ceno.

Prvemu obdolženemu je bila izrečena kazen zapora šestih let in stranska denarna kazen, ter odvzem pridobljene premoženjske koristi v višini 2.600.000,00 EUR. Drugemu obdolženemu je bila izrečena kazen zapora enega leta in štirih  mesecev, stranska denarna kazen in odvzem premoženjske koristi v višini 1.509.180,00 EUR. Tretjemu obdolženemu pa je bila izrečena kazen zapora enega leta. Sodišče je odvzelo premoženjsko korist še četrti fizični osebi v višini 1.890.000,00 EUR in pravni osebi v znesku 300.000,00 EUR.

Specializirano državno tožilstvo RS je obsodilno sodbo in izrečenimi zapornimi kaznimi v skupni višini 8 let in 4 mesece ter odvzeto premoženjsko koristjo v skupni vrednosti 6.299.180,00 EUR v celoti zadovoljno, saj predstavlja pomembno sporočilo, da bo gospodarska kriminaliteta najvišjega nivoja ustrezno strogo sankcionirana.

Nazaj