Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Specializirano državno tožilstvo praznuje deseto obletnico delovanja

Na Specializiranem državnem tožilstvu RS bomo 6. novembra obeležili deset let od začetka delovanja tožilstva, ki se ukvarja s pregonom najtežjih oblik kaznivih dejanj.  Specializirano državno tožilstvo se je razvilo iz nekdanje Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, ki je bila ustanovljena leta 1996. 

Skupina je bila pristojna za pregon storilcev kaznivih dejanj s področja organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih kaznivih dejanj, katerih odkrivanje in pregon zahtevata posebno organiziranost in usposobljenost.

Specializirano državno tožilstvo je bilo ustanovljeno z uveljavitvijo Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), kot samostojno državno tožilstvo pa je pričelo delovati s 6. novembrom 2011.

Pri SDT deluje kot samostojna enota tudi Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (Posebni oddelek), ki je pristojen za pregon kaznivih dejanj storilcev iz vrst policije, vojaške policije oziroma oseb s pooblastili v predkazenskem postopku, ki so napotene na misijo v tujini, Obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. 

Na Specializiranem državnem tožilstvu obravnavamo zadeve, katerih pregon terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti. Specializirano državno tožilstvo je pristojno za pregon gospodarskega kriminala, za vsa kazniva dejanja, za katera se lahko izreče kazen desetih let zapora ali hujša kazen, če je bilo dejanje izvršeno v hudodelski združbi, za korupcijska kazniva dejanja, za kazniva dejanja terorizma ter za kazniva dejanja spravljanja v suženjsko razmerje oziroma za pregon trgovine z ljudmi. Prav tako je izključno pristojno za zastopanje v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora.

Ne glede na otežene razmere zaradi epidemije covid-19, po podatkih iz Letnega poročila Specializiranega državnega tožilstva za leto 2020 izhaja, da so bile v zadevah, ki jih obravnavamo izrečene obsodilne sodbe zoper 65 fizičnih oseb ter 3 pravne osebe. Skupni seštevek vseh izrečenih zapornih kazni znaša 142 let, skupni znesek izrečenih denarnih kazni znaša 548.474 evrov. Poleg navedenega so sodišča obdolžencem odvzela premoženjsko korist v skupni višini 59.469.696,50 evrov, kar je znatno več kot v preteklih letih.

Ob upoštevanju zahtevnosti in odmevnosti zadev je bilo doseženo veliko število obsodilnih sodb, predvsem na področju gospodarskih in korupcijskih kazenskih zadev, kar je posledica zavzetega dela državnih tožilcev in strokovnih sodelavcev, ki so kvalitetno in strokovno sestavljali obtožbe ter jih uspešno zastopali na sodiščih.

Nazaj