Aktualno

Sporočilo ODT Ljubljana o zadevi Baričevič

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je s sklepom z dne 2. 11. 2010 zavrglo:

- kazensko ovadbo Sektorja kriminalistične policije, PU Ljubljana z dne 7. 7. 2010 (skupaj s poročili v dopolnitev navedene ovadbe z dne 28. 9. 2010 in 25. 10. 2010) zoper Vido Čadonič Špelič zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 3.odst. 261. člena KZ in

- kazensko ovadbo Komisije za preprečevanje korupcije z dne 2. 6. 2010, (skupaj z dopolnitvijo z dne 27. 7. 2010) v delu zoper Vido Čadonič Špelič, Romana Pečkarja in druge neznane uradne osebe Veterinarske uprave RS (VURS) ali Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP) zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 1. odst. 257. člena KZ-1 oz. kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1 in zoper Milana Pogačnika, Sonjo Bukovec, Tanjo Hofman in druge neznane javne uslužbence ali funkcionarje MKGP ali VURS zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu KZ-1 oz. nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1,

in sicer iz razloga, ker ni podan utemeljen sum, da so osumljenci storili naznanjena kazniva dejanja.


Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, pa je državni tožilec zahteval opravo posameznih preiskovalnih dejanj zoper Alenko Černe in Rajka Rotnerja, zaradi kaznivega dejanja ponarejanja listin po 1. odst. 256. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ ter zoper Mira Senico zaradi kaznivega dejanja krive ovadbe po 1. odst. 288. člena KZ.

Tamara GREGORČIČ
okrožna državna tožilka svetnica
vodja Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani

 

Nazaj