Aktualno

Pojasnilo Generalnega državnega tožilca

Postopek je potekal na podlagi tedanjega razumevanja in razlage novega zakona o tožilstvu, do kakršne je bilo mogoče priti tedaj, mesece pred odločitvijo Upravnega sodišča RS v tej zadevi. 
Minister, njegovi sodelavci in pripravljavci zakona so soglašali, da je predlog za imenovanje generalnega direktorja, kakršnega sem podal, ustrezen in predstavlja najboljšo rešitev v dani situaciji. Če bi tedaj obstajali kakršnikoli dvomi glede zakonitosti predloga generalnega državnega tožilca, bi ministrstvo takšen predlog nemudoma zavrnilo. 
Kot tožilec, profesor, ustavni sodnik sem celo življenje predan zakonitemu delovanju. Takšen človek sem. Nikoli ne bi zavestno ali iz malomarnosti kršil zakona ali ravnal v nasprotju z načeli poštenosti. 
Tudi pri podaji predloga za imenovanje generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva je bil moj edini namen, da Vrhovno državno tožilstvo po zakonitem postopku in v javnem interesu čim prej dobi kakovostnega generalnega direktorja, kot je to zahteval novi zakon.
Izbran je bil višji državni tožilec Boštjan Škrlec, ki je po izkušnjah, znanju in sposobnostih ustrezal vsem zahtevam delovnega mesta. Izbrani tožilec je izpolnjeval tako formalne kot tudi vsebinske pogoje za zasedbo delovnega mesta. Z imenovanjem za generalnega direktorja ni pridobil nobene dodatne karierne, osebne ali druge ugodnosti, ki je ne bi pred tem že imel po svojem tožilskem položaju. Nasprotno, s spremembo delovne zadolžitve je postal vezan na mandat generalnega državnega tožilca. Tudi to morda pojasni, zakaj med ostalimi tožilci za to delovno mesto ni bilo zanimanja. 
Z imenovanjem omenjenega višjega državnega tožilca za generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva niso bile kršene pravice nobenega udeleženca, prav tako v postopku izbire ni bil nihče prizadet. 
V nobenem primeru tako ni mogoče govoriti o nezakonitosti in korupciji, ki ju neutemeljeno očita KPK. Njihove zaključne ugotovitve so bile sprejete v nelegitimnem postopku, ki je bil voden v nasprotju s pravnimi jamstvi, brez prave pravice do obrambe in brez enega samega vzročnega dokaza, da bi se komurkoli omogočila nepremoženjska korist. 
Pravna stroka odločevalce že dolgo in brez pravega uspeha opozarja na nedopustnost tovrstnih neutemeljenih in samovoljnih ravnanj KPK. KPK je sčasoma ustvarila vzporedni sistem odločanja, čigar temelji so v nasprotju z ustavo. Ob neprimerni in pretirani uporabi spornih pooblastil KPK prihaja do vsebinskih zaključkov, ki nimajo opore v zakonodaji. To neurejeno stanje je zdaj izrabljeno za poskus doseganja politične prevlade nad državnim tožilstvom in za pritisk na generalnega državnega tožilca, naj odstopi.
V procesu Odstavimo Fišerja za vsako ceno so mi očitane neverjetne stvari, ki so v nasprotju z vsem, v kar verjamem in za kar sem si v dolgoletni tožilski karieri prizadeval, zato bom poiskal sodno varstvo. Upam, da sem zadnji, ki ga skušajo odstaviti v takšnem skonstruiranem procesu, na ta politike in prava nevreden način. 
Upam, da se bo Državno tožilski svet zmogel zoperstaviti pritiskom in zahtevam po razrešitvi generalnega državnega tožilca in destabilizaciji ter podreditvi tožilstva in bo zmogel mirno in trezno ugotoviti, da v tem primeru ni šlo ne za kršitev zakona in ne za korupcijo.

Zvonko Fišer
generalni državni tožilec RS

 

Nazaj