Aktualno

Sporočilo za javnost

V okviru evropske politike preprečevanja okoljske kriminalitete je Evropska komisija pričela s pregledom premosa Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19.11. 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja ter načina uporabe prenesenih pravil direktive v nacionalno kazensko zakonodajo v praksi.

 

Razprava je bila osrtedotočena k vprašanjem, ali in kako implementirana pravila Direktive prispevajo k učinkovitemu boju proti organiziranemu okoljskemu kriminalu, s poudarkom na trgovanju z zaščitenimi divjimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (konvencija CITES) ter obremenjevanju in uničevanju okolja (Baselska konvencija).

 

Razprava se je zaključila z naslednjimi sklepi:

 

-              raven zavesti o škodljivosti in učinkih okoljevarstvene problematike je nizka;

-              kazenskopravna problematika okoljskega kriminala pogosto vključuje več držav članic in tudi tretjih držav, zato sta za pridobitev informacij potrebna čas in tesno sodelovanje z organi pregona drugih držav;

-              z odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine se morajo ukvarjati strokovnjaki z ustreznim znanjem, kar ima finančne posledice;

-              problem obsežne in zapletene zakonodaje , po kateri so takšna kazniva dejanja težko dokazljiva;

-              pojav velikega deleža organizirane okoljske kriminalitete (zaradi velike premoženjske koristi – »low risk-high profit«).

 

Nazaj