Aktualno

Sporočilo za javnost

Odločbo, ki je predmet nadzora, je izdala uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja na Vrhovnem državnem tožilstvu RS (VDT RS). Nadzor državnotožilske uprave je pokazal nekatere nepravilnosti na področju poslovanja državnotožilske uprave in vodenja postopka.

 Generalni državni tožilec Drago Šketa o prejemu vloge ni bil seznanjen in o sprejemu odločitve ni bil obveščen.

 Da bi nepravilnosti čim prej odpravili in da bi zagotovili čim bolj enotno prakso na področju odločanja o informacijah javnega značaja, na VDT RS pripravljamo smernice za pomoč pri vodenju postopkov v primerih vse številnejših zahtev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). V zvezi s tem smo v postopkih odločanja že sprejeli ustrezne ukrepe.

 

V skladu s 27. členom Ustave RS, po katerem obdolžen kaznivega dejanja velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo, si na VDT RS – kot smo že večkrat poudarili - prizadevamo za bolj restriktiven dostop do informacij javnega značaja. Posredovanje informacij javnosti nikakor ne sme imeti prednosti pred interesi predkazenskih in še posebej pred interesi predkazenskih postopkov, pri čemer je eden  najpomembnejših vidikov zagotavljanje zasebnosti strank v postopku.

 Ko bo potekel rok za ugovore in ko bo postopek zaključen, bomo javnost podrobneje seznanili z vsemi ugotovitvami.

 

 

Nazaj