Aktualno

Sporočilo za javnost

Zoper to je dovoljena pritožba v roku osem dni in tožilstvo odločitev sodišča in razloge zanjo preučuje. Hiter pregled njenih razlogov kaže, da se je sodišče naslonilo na ločeno mnenje iz ustavnega sodišča.

Ne glede na današnjo odločitev sodišča velja opozoriti, da je od vseh vpletenih držav v Sloveniji zadeva najhitreje dobila sodni epilog. Tožilstvo je v tem dolgotrajnem, zahtevnem in odmevnem primeru obtožbo ves čas postopkov uspešno zastopalo in sodišča treh stopenj so z gotovostjo ugotovila utemeljenost obtožbe ter izrekla obsodilno sodbo. Tudi ustavno sodišče ni izreklo oprostilne sodbe, temveč je zadevo vrnilo v novo odločanje prvostopenjskemu sodišču.

Ocenjevanje verjetnosti končnega izida, morebitnega položaja obdolženca ali odzivov javnosti, ne more biti merilo za odločitev o uvedbi pregona. Ta mora vedno temeljiti zgolj in izključno na ugotovitvi o obstoju zakonskih pogojev za pregon, v fazi sojenja pa sodišče presoja, ali so vsi elementi obtožbe dokazani s popolno gotovostjo, ki se po zakonu zahteva za obsodilno sodbo. Tožilstvo je tudi v tem primeru ravnalo tako in odločitev o pregonu je enaka odločitvam tožilcem v Avstriji in na Finskem.

Nazaj