Aktualno

Sporočilo za javnost

V članku novinarja Tomaža Modica z naslovom »Država prek Dursa do Bavčarjevih milijonov«, ki je bil objavljen dne 28.10.2013 v časopisu Dnevnik, je napačno predstavljeno dejansko stanje v poročani zadevi ter dodane vrednostne sodbe, ki ne ustrezajo resnici.

Novinar v članku navaja, da je sodišče zaradi nepazljivosti tožilstva odpravilo začasno zavarovanje, s katerim so organi pregona Igorju Bavčarju in Kristjanu Sušinskemu zamrznili več kot štiri milijone evrov. Nadalje novinar v imenu Dnevnika opozarja, da je za odpravo začasnega zavarovanja zelo verjetno kriva huda nepazljivost tožilstva.

V zadevi o kateri novinar poroča, je Okrožno sodišče v Ljubljani s sodbo opr. št. X K 59294/2010, z dne 19.7.2013 obsodilo Boška Šrota, Igorja Bavčarja, Kristjana Sušinskega in Nastjo Sušinskega ter vsem štirim izreklo zaporne kazni ter denarne kazni. Nadalje je sodišče odvzelo:
- Igorju Bavčarju 500 lotov delnic v vrednosti 100.000 €, 8 nepremičnin v vrednosti skupaj 43.000 € in zaseženo gotovino v višini 43.700 €,
- Kristjanu Sušinskemu zaseženo gotovino v višini 20.405 € in 1.480 USD in
- Bojanu Korsiki 400.000 € in temu pripadajoče obresti.

Po navedeni sodbi je Igor Bavčar dolžan plačati 21.133.367 €, kot znesek, ki ustreza s kaznivim dejanjem oziroma zaradi kaznivega dejanja pridobljeni premoženjski koristi. Iz istega razloga je dolžan plačati Kiristjan Sušinski 3.508.465 €, Bojan Fink pa 270.000 €.

Sodišče je dne 19.7.2013 po izreku in razglasitvi sodbe izdalo sklep, s katerim je predlogu državnega tožilca za podaljšanje začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi deloma ugodilo, in sicer tako, da je zoper Igorja Bavčarja in Kristijana Sušinskega deloma, zoper Bojana Finka in Bojana Korsiko pa v celoti podaljša začasno zavarovanje do pravnomočnosti sodbe.

Tako je še vedno začasno zavarovano premoženje, ki ga ima Igor Bavčar v delnicah in nepremičninah. Sodišče je ocenilo, da so tako delnice, kot nepremičnine, premoženje, ki je bilo pridobljeno zaradi kaznivega dejanja, enako pa je tudi ocenilo glede zasežene gotovine. Sodišče pa je odpravilo začasno zavarovanje dobroimetja na bančnem računu v višini 2.210.000 €, saj mu je bilo to premoženje v mesecu marcu 2013 že odvzeto v davčnem postopku. V preostalem delu, in sicer v višini 21.133.367 € pa je sodišče Bavčarju naložilo plačilo.

Prav tako je še vedno zavarovano premoženje, ki ga ima Kristjan Sušinski, kot dobroimetje na bančnem računu v višini 3.530.000 €, to pa je tudi znesek premoženjske koristi, ki jo je Sušinski prejel s storitvijo kaznivega dejanja in ki mu jo je sodišče naložilo v plačilo. Sodišče izpostavljene stanovanjske hiše v Portorožu ni odvzelo, ker je nepremičnina obremenjena z zemljiškoknjižnim dolgom, dolg pa presega znesek pridobljene premoženjske koristi. Še enkrat pojasnjujemo, da je sodišče premoženjsko korist v višini 3.508.465 € Kristjanu Sušinskemu odvzelo tako, da mu je znesek naložilo v plačilo, kar pa ustreza tudi višini začasno zavarovanega premoženja iz naslova dobroimetja na bančnem računu.

Odločno zavračamo navedbe časopisa Dnevnik, da bi šlo za hudo nepazljivost državnega tožilca. Iz zgoraj pojasnjenega izhaja, da je državni tožilec pravočasno podal predlog za podaljšanje začasnega zavarovanja premoženja in da je sodišče ob izreku sodbe podaljšalo začasno zavarovanje premoženja v obsegu, ki ustreza višini odvzete premoženjske koristi v delu, ki se nanaša na Kristjana Sušinskega. Medtem ko je v delu, ki se nanaša na Igorja Bavčarja prav tako podaljšalo začasno zavarovanje na premoženju, in sicer na delnicah, nepremičninah in dobroimetju na bančnem računu. Sodišče je začasno zavarovanje odpravilo zgolj v tistem delu, za katerega je tekom kazenskega postopka ugotovilo, da zaradi drugih vzporednih postopkov, odvzem ni mogoč. Tako niso resnične navedbe v članku o nepazljivosti tožilstva.

Specializirano državno tožilstvo RS

 

Nazaj