Aktualno

Sporočilo za javnost

V intervjuju z Blanko Žgajnar z naslovom "Izločili so dokaze tudi na podlagi Podbregarjevega pričanja", objavljenem 13.11.2012 v reviji Reporter, so v delu, ki se nanaša na Harija Furlana, v članku napačno predstavljene vrednostne sodbe, ki naj bi jih podal v zvezi s prejšnjim vodenjem Specializiranega državnega tožilstva.

Okrožna državna tožilka v intervjuju navaja, da je bil vodja Specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan mnenja, da je z načinom vodenja, z načinom dodeljevanja spisov, s svojo neaktivnostjo ogrožala delo Skupine.

Teh trditev nikoli nisem izjavil, niti zapisal. V svojem dopisu z dne 13.6.2012, potem ko je Državnotožilski svet razveljavil razpis za dodelitev tožilcev na SDT, sem generalnega državnega tožilca seznanil s preobremenjenostjo posameznih tožilcev in velikimi zaostanki, na katere je opozoril tudi vodja Oddelka za izobraževanje in strokovni nadzor.

Opozoril sem ga na potrebo po kadrovski popolnitvi zaradi razveljavljenega razpisa za nove člane SDT.

Zapisal sem »Problem neenakomerne obremenitve tožilcev SDT in zaostankov je pereč problem, ki že ogroža normalno funkcioniranje tožilstva, izhaja pa iz časa pred mojim nastopom funkcije.«

Termin »normalno delovanje tožilstva« je bil uporabljen iz dikcije 1. odst. 61. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), ki določa razloge za dodelitve tožilcev na drugo državno tožilstvo.


mag. Harij Furlan
višji državni tožilec
Vodja SDT

Nazaj