Aktualno

Predstavniki pravosodja o sproščanju ukrepov za obvladovanje epidemije

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je o obvladovanje epidemije in o postopnem sproščanju ukrepov v pravosodju pogovarjal z ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič ter predstavniki Vrhovnega sodišča RS, Vrhovnega državnega tožilstva RS, Državnega odvetništva RS, Odvetniške zbornice Slovenije, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprave RS za probacijo.


Sogovorniki so izmenjali poglede in stališča o treh ključnih vprašanjih, s katerimi se bo soočilo slovensko pravosodje v prihodnjih tednih in mesecih: vprašanja postopne okrepitve delovanja sodišč in s tem povezanih deležnikov, letošnjih sodnih počitnic in ustreznejše zakonske ureditve vzvodov za zagotovitev delovanja pravosodja v primeru podobnih izrednih dogodkov.

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je izpostavila, da bo potrebno ob sproščanju omejitvenih ukrepov na drugih področjih javnega življenja pristopiti k odpiranju delovanja pravosodja, zlasti v okviru nabora nujnih zadev, kjer sodišča morajo poslovati; pristopiti bo treba tudi k zadevam, ki se ne vrščajo med nujne in kjer roki trenutno ne tečejo. Ministrstvo bo v kratkem pripravilo normativna izhodišča in jih uskladilo z zahtevami deležnikov. Primarna skrb pri tem bo namenjena varovanju zdravja vseh udeležencev v teh postopkih.

Glede sodnih počitnic so udeleženci sestanka dosegli načelni dogovor, da bo potrebno letošnjo poslovanje sodišč prilagoditi situaciji, kar pomeni skrajšanje sodnih počitnic oziroma prestavitev v avgust 2020.

Nazaj