Aktualno

Strokovni nadzor v zadevi Patria ni bil odrejen II.

Spoštovani gospod minister,

v zvezi z vašim dopisom brez številke z dne 4. 11. 2010 vam sporočam, da se v celoti sklicujem na naše pojasnilo v dopisu Tu 8/10-81 z dne 2. 11. 2010.

Vpogled v zadevo opr. št. Ktr 169/10 je opravila vodja oddelka za državnotožilski strokovni nadzor. Na podlagi letnega razporeda dela (Tu 1/2009 z dne 15. 12. 2009) je vodja tega oddelka v letu 2010 vrhovna državna tožilka Sanja Javor Pajenk

Pooblastilo za vpogled v spis izhaja iz pristojnosti, ki jih daje v okviru državnotožilske uprave 66. a člen ZDT in 1. odst. 50. člena DTR. Vodja oddelka za državnotožilski strokovni nadzor je že po naravi svojih nalog in na tej podlagi prenesenih pooblastil pristojna za vpogled v državnotožilski spis, ko do nje pride glas (vloga stranke, zaprosilo ministrstva za pravosodje, mediji in podobno), ki utemeljuje zbiranje informacij za morebitno odločitev o odreditvi strokovnega nadzora. Za odločitev generalnega državnega tožilca o odreditvi strokovnega nadzora nad delom v posamezni zadevi je praviloma potrebno predhodno vpogledati v spis ali/in od državnega tožilca zahtevati pojasnila oz. poročilo. V mnogih primerih se na ta način zadeva razjasni in do odreditve strokovnega nadzora niti ne pride.

Vodja oddelka za državnotožilski strokovni nadzor je v okviru svojih pristojnosti vodje oddelka opravila vpogled v del tožilskega spisa v zadevi Ktr 169/10. Po vpogledu je pristojno državno tožilko pisno zaprosila za dodatne podatke na podlagi 68. člena DTR (in ne, kot je bilo pomotoma navedeno ZDT), seveda v zvezi s 65. členom DTR.

Vodja oddelka za državnotožilski strokovni nadzor je svoje ugotovitve in postopanje zabeležila v zbranem gradivu spisa tega oddelka. Tako sem bila tudi seznanjena z opravljenim vpogledom v spis.

S spoštovanjem,

Barbara Brezigar
generalna državna tožilka RS

 

Nazaj