Aktualno

Strokovno informacijski center na VDT RS pripravil podrobno statistiko za boljšo preglednost delovanja

Pomemben cilj Vrhovnega državnega tožilstva RS je transparentnost delovanja državnega tožilstva. Ugotavljamo, da so kljub obsežnim analizam statističnih prikazov našega dela v letnih poročilih, ti podatki lahko težko razumljivi pri uporabnikih izven državnotožilske organizacije in zato ustvarjajo napačen in neupravičeno slab vtis o strokovnosti in kvaliteti opravljenega dela državnih tožilcev. Zato je Strokovno informacijski center na Vrhovnem državnem tožilstvu RS razširil že prikazane statistične podatke iz informacijskega sistema, na podlagi katerih bo mogoče bolje pojasniti razlog zavrženj kazenskih ovadb. Pripravljeno bo statistično poročanje, ki bo omogočalo enostavnejšo interpretacijo številčnih podatkov, pregledno in razumljivo tudi laičnemu uporabniku. Podatki bodo na uradni spletni strani državnega tožilstva prikazani od 1. 9. 2020 dalje v zavihku Statistika. Statistični podatki se bodo na spletni strani državnega tožilstva osveževali mesečno, ter bodo prikazovali število zavrženih ovadb glede na stvarno pristojnost, število zavrženih ovadb glede na pristojnost z razlogi zavrženja ovadbe, število zavrženj zoper premoženje, zoper človekove pravice in svoboščine in prikaz za kazniva dejanja iz politike pregona. Delo državnih tožilcev bo na ta način bolj transparentno, saj želimo povečati zaupanje laične in strokovne javnosti v delo državnih tožilcev.

Nazaj