Aktualno

Tožilstvo uspelo z zahtevo za varstvo zakonitosti v zadevi DARS  

Vrhovno državno tožilstvo RS je uspelo z zahtevo za varstvo zakonitosti v zadevi zoper Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), ki se nanaša na vprašanje dopustnosti sprememb pogodbe o izvedbi javnega naročila brez oddaje le tega.

Vrhovno sodišče RS je dne 16. 1. 2018 zavzelo stališče, po katerem spremembe pogodbe brez oddaje javnega naročila, po specialni določbi 95. člena Zakona o javnem naročanju  (ZJN-3), ni dopustno uporabiti v primeru spremembe bistvene sestavine pogodbe, med katere se uvršča tudi rok veljavnosti pogodbe.

Sodba je izjemnega pomena, saj sledi praksi Sodišča EU in daje jasno sporočilo vsem naročnikom, na strani katerih običajno nastopajo osebe javnega sektorja, da ob sklenitvi pogodb o izvedbi javnega naročila zasledujejo osnovna načela javnega naročanja, tudi v primeru spremembe časovnih pogojev izvedbe javnega naročila. Odločitev sodišča odpravlja trenutno nepravilno prakso naročnikov v smeri veriženja aneksov k obstoječi pogodbi o javnem naročilu v primeru, ko sta stranki sicer (lahko) soglasni glede spremembe roka za njeno izvedbo. Pri tem zadostuje že objektivna možnost prikrajšanja drugih ponudnikov in ne šele dejansko nastala škoda. 

 

Nazaj