Aktualno

Tožilstvo zaključilo nadzor nad delom SDT v zadevi Tovšak

Današnja obsodilna sodba je dokaz, da je tožilstvo tudi v tem dolgotrajnem, zahtevnem in odmevnem primeru dobro opravilo svoje delo. Tožilstvo je obtožbo podkrepilo s prepričljivimi dokazi, na podlagi katerih je sodišče izreklo obsodilno sodbo, kar je potrditev strokovnosti tožilskega dela. Delali smo povsem enako kot naši tožilski kolegi v Avstriji in na Finskem in na podlagi istih dokazov.

Ne oziraje se na pritiske, ki spremljajo naše delo, bo tožilstvo še naprej delovalo strokovno in predano ter tako prispevalo k zagotavljanju učinkovitejšega pravosodja in krepitvi zaupanja v pravno državo.

Izsledki kažejo, da se je tudi na tožilstvu pri obravnavi tega kompleksnega in obsežnega primera zvrstilo nekaj odločitev, za katere danes menimo, da morda niso bile optimalne. Gre za nedoslednosti, ki same po sebi niso bile odločilne, a so v kombinaciji z že evidentiranimi okoliščinami na sodišču vodile v neobičajen procesni zaplet, ki je dodobra pretresel družbeni prostor.

V okviru strokovnega nadzora so bile evidentirane naslednje napake oz. pomanjkljivosti pri obravnavi primera Tovšak:

  • Četudi je to prvenstveno naloga obrambe, bi tožilec ob spremembi zahteve za preiskavo moral opozoriti, da bi bilo pripor treba odpraviti, ker pogoji za pripor niso bili več podani.
  • Ko je bil priporni razlog begosumnosti s strani sodišča zoper Tovšakovo odpravljen, se je tožilec zavedal, da utegne obdolženka, če pride na prostost, pobegniti. Tako je vložil obtožnico, čeprav preiskava še ni bila končana, kar štejemo za tvegano strokovno odločitev.

Po seznanitvi z izsledki strokovnega nadzora bo generalni državni tožilec izvedel naslednje ukrepe:

  • Za tožilca se zahteva izdelava ocene tožilske službe.
  • Vodji Specializiranega državnega tožilstva, ki je zaradi pomanjkanja kadrovskih in finančnih virov ob polni zaposlenosti z vodenjem te pomembne enote samostojno vodil primer Tovšak, se priporoči, da se mu pri obravnavi tega zahtevnega in obsežnega primera pridruži še en tožilec.

Zavedamo se, da sta v procesnih zapletih, ki se najraje zgodijo prav v najtežjih in najbolj zapletenih primerih, ugled pravosodja in zaupanje v pravno državo na preizkušnji. Zato želimo na tožilstvu, poleg evidentiranja tehničnih napak oz. pomanjkljivosti, ki so se zgodile na naši strani, ter ugotavljanja subjektivne odgovornosti, prispevati k izboljšanju pravosodnega sistema. Ob tokratnem strokovnem nadzoru smo ugotovili, da bo treba preveriti stičišča med posameznimi - sicer neodvisnimi - deli pravosodnega sistema, k čemur lahko in tudi moramo prispevati tako tožilstvo, sodišče in pravosodno ministrstvo, pa tudi policija. Napakam se žal ne bo nikoli mogoče v celoti izogniti, vsi skupaj ter vsak posebej, v okviru svojih pristojnosti in nalog, pa si moramo prizadevati za manj napak in več pravne države.

Tožilstvo se zaveda svoje odgovornosti do državljanov in želi k temu dejavno prispevati. Obenem si bomo prizadevali za izboljšanje pogojev delovanja tožilstva, saj obravnavani primer nazorno kaže, da so naraščajoče obremenitve, ki so omogočile vidne uspehe in rezultate tožilskega dela, trčile ob naše močno omejene človeške, materialne in finančne vire ter nezavidljive pogoje dela.

Nazaj