Aktualno

Udeležba na 53. plenarnem zasedanju odbora MONEYVAL

Slovensko delegacijo so poleg predstavnikov tožilstva, sestavljali tudi predstavniki Urada RS za preprečevanje pranja denarja, ministrstva za pravosodje, policije in Banke Slovenije.

Prvi dan zasedanja je potekal sestanek med predstavniki slovenske delegacije ter t.i. »ocenjevalno delovno skupino«, na katerem so se obravnavala področja, ki so jih ocenjevalci (na podlagi odzivov držav članic Moneyval, opazovalcev, pregledovalcev ter tudi slovenske delegacije - glede področja »konfiskacije«) izbrali za diskusijo glede ustreznosti ocene, na podlagi komentarjev prej navedenih deležnikov.

Zadnji dan plenarnega zasedanja je bilo namenjeno obravnavanju Skupnega ocenjevalnega poročila Republike Slovenije, kjer so ocenjevalci vsem udeležencem zasedanja (delegacijam držav članic, znanstvenim strokovnjakom, predstavnikom FATF /Financial Action Task Force/, Evropske Komisije, Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada, itd.) predstavili izsledke in zaključke celotnega poročila, temu pa je sledila diskusija v zvezi z izbranimi področji (nacionalna ocena tveganja Slovenije v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma; mednarodno sodelovanje pristojnih organov ter inštitucij naše države; nadzor finančnih inštitucij ter predstavnikov samostojnih nefinančnih inštitucij in poklicev; zaplemba/odvzem (konfiskacija) protipravne premoženjske koristi ter premoženja nezakonitega izvora ter financiranje terorizma.

Po argumentirani predstavitvi vseh kvalitet in učinkovitosti slovenskega sistema konfiskacije, kljub ugotovljenim (in obstoječim) pomanjkljivostim, sta predstavnika tožilstva uspela izboljšati oceno v zvezi z zaplembo nelegalno pridobljenega premoženja in sicer z »nizke« na »skromno«.

 Slovenija je pri oceni »zakonodajne« (tehnične) usklajenosti s priporočili FATF dosegla 11 ocen »delno skladno«, 19 ocen »v veliki meri skladno« ter 10 ocen »skladno«. Pri ocenah učinkovitosti sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma je od enajstih t.i. »takojšnjih rezultatov« (Immediate Outcomes - IO's) prejela deset ocen »skromno« ter eno oceno »precejšnje« (za področje mednarodnega sodelovanja).

 Poročilo petega kroga ocenjevanja naše države je bilo s strani Odbora MONEYVAL sprejeto, Slovenija pa bo morala poročati o svojem napredku na septembrskem zasedanju odbora v letu 2018, predvsem na področjih, kjer so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti.

 

Prispevek predstavnikov tožilstva je v procesu ocenjevanja izjemnega pomena za osvetlitev celovitega delovanja organa pregona kaznivih dejanj, predvsem s področja pranja denarja, za kar sta zahvalo prejela direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja.

Poleg vseh aktivnostih povezanih s petim krogom ocenjevanja Republike Slovenije gre  omeniti tudi druge dogodke, ki so se zvrstili na 53. plenarnem zasedanju: predstavitev letnega poročila Odbora MONEYVAL, predstavitev vseh načrtovanih aktivnosti Odbora v letu 2017, predstavniki francoskega ter ruskega urada za preprečevanja pranja denarja so predstavili njihove aktivnosti s področja preprečevanja terorizma ter financiranja terorizma, obravnavanje poročil o napredku Bolgarije, Litve, Slovaške, Poljske in Romunije, obravnavanje poročil mednarodnih organizacij o aktivnostih s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (FATF, Evropska Komisija, EBRD, EAG, GIFCS), predavanja s področja Evropske konvencije o kaznivih dejanjih, povezanih s kulturno dediščino ter Konvencije o manipuliranju športnih tekmovanj ter poročilo predstavnice Odbora za področje enakopravnosti spolov.

 

 

Nazaj