Aktualno

Udeležba na letnem sestanku  mreže JIT, ki deluje v okviru Eurojusta

Glavna tema sestanka je bilo sklepanje skupnih preiskovalnih skupin s tretjimi državami.

Predstavljen je bil uspešen primer skupne preiskovalne skupine Francije z ZDA ter švicarske izkušnje s skupnimi preiskovalnimi skupinami.

 

V nadaljevanju so bile izvedene tri delavnice, kjer so udeleženci razpravljali o položaju in morebitnih spremembah vloge kontaktnih točk, novih partnerjev mreže za skupne preiskovalne skupine ter možnem pravnem okviru za projekte JIT mreže.

 

Predstavljena je bila možnost izmenjave in dokazov v skupnih preiskovalnih skupinah v sklopu projekta Sirius, ki ga je razvil Europol. Europol je predstavil tudi uspešen primer skupne preiskovalne skupine, ki je obravnavala primer pranja denarja, ki je izviral iz trgovine s prepovedanimi drogami.

 

Sekretariat je predstavil nov projekt mreže, ki bi zajemal t. i. »case law« zaključenih zadev, kjer je sodelovanje potekalo preko skupnih preiskovalnih skupin. Kontaktne točke so bile pozvane, da sekretariatu posredujejo izsledke sodb, kjer je bilo omenjeno pridobivanje dokazov s pomočjo skupne preiskovalne skupine oziroma posredujejo podatek, če se vprašanje skupne preiskovalne skušine na sodišču ni pojavilo. 

 

Organizirana je bila tudi projekcija filma »Marriages for sale«, ki mu je sledila razprava s francoskim preiskovalnim sodnikom in režiserjem filma. Film zajema resničen primer in obravnava sodelovanje pravosodnih organov v skupni preiskovalni skupini. Praktikom omogoča vpogled v  »življenje« skupne preiskovalne skupine.

 

Predstavljen je bil tudi nov priročnik za skupne preiskovalne skupine, ki ga je sestavil sekretariat.

 

Nazaj