Aktualno

Umrl je prvi generalni državni tožilec Anton Drobnič

V Ljubljani je v devetdesetem letu umrl prvi generalni državni tožilec  Anton Drobnič, ki je Vrhovno državno tožilstvo vodil v letih od 1990 do 1998.

 

Anton Drobnič je po končani klasični gimnaziji leta 1955 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 1969 je opravil pravosodni izpit.

 

Od leta 1956 je bil zaposlen kot pravni referent na tedanjem Državnem zavarovalnem zavodu, Direkciji  za SR Slovenijo v Ljubljani, kjer je opravljal vse splošno pravne zadeve in posebne zavarovalniške pravne posle na kazenskem, finančnem in upravno-pravnem področju. Sodeloval je pri reorganizaciji Državnega zavarovalnega zavoda v Zavarovalni skupnosti SR Slovenije in kot vodja pravne službe opravljal pravne zadeve za tedanje občinske zavarovalnice v Sloveniji.

 

Pri ponovni reorganizaciji zavarovalništva leta 1967 je vodil pravne in organizacijske posle pri ustanovitvi zavarovalnice Sava in nato pri ustanovitvi pozavarovalnice. Kot višji svetnik je opravljal dela pomočnika in namestnika generalnega direktorja ter vodje splošnega sektorja.

Nekaj časa je bil tudi zunanji predavatelj za zavarovalno pravo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

 

Od decembra 1976 do oktobra 1990, ko ga je tedanja Skupščina Republike Slovenije imenovala za prvega generalnega državnega tožilca, je bil samostojni odvetnik.

Nazaj