Aktualno

Umrl je vrhovni državni tožilec svetnik Mirko Vrtačnik

V 68 letu starosti je 27. novembra preminil dolgoletni namestnik dveh generalnih državnih tožilcev, upokojeni vrhovni državni tožilec svetnik Mirko Vrtačnik.

Vrhovni državni tožilec svetnik Mirko Vrtačnik je celotno svojo poklicno kariero preživel na državnem tožilstvu, najprej na ljubljanskem tožilstvu in nato na Vrhovnem državnem tožilstvu. Začel je kot namestnik javnega tožilca na tedanjem Temeljnem javnem tožilstvu v Ljubljani leta 1980. Skoraj do upokojitve leta 2017 je bil, od leta 2005 dalje, namestnik dveh generalnih državnih tožilcev. Nekaj mesecev pred upokojitvijo je vodil oddelek za mednarodno sodelovanje na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. 

V svoji karieri je med drugim opravljal naloge vodje kazenskega oddelka, vodje oddelka za državnotožilski nadzor in vodje oddelka za mednarodno sodelovanje na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Bil je kontaktna oseba v koordinacijskem telesu SECI, nacionalni koordinator za boj proti terorizmu v Eurojustu, predstavnik v Posvetovalnem svetu evropskih tožilcev ter član Disciplinskega sodišča druge stopnje.

Nazaj